2013-05-08 19:08 #0 av: Tilde

Denna spännande kameleont kommer från Kamerun och är en av de lite svårare arterna att hålla som husdjur.

Latinskt namn: Trioceros quadricornis

Trioceros har ännu inte fått ett svenskt namn men kallas direktöversatt från Engelska: Fyrhornad Kameleont.

I det vilda:

Denna art lever i Kameruns bergiga skogar mellan 500-1200 meter över havet. Deras livsmiljö har generellt måttliga temperaturer och relativt hög luftfuktighet. Temperaturen når vanligen upp ca 25°C på dagen och kan dala ända ner till omkring 15°C på natten. Fuktigheten ligger på ungefär 80-100% och regn är alltid närvarande i något avseende, även under de "torra säsongerna" och variation i mängden regn under hela året är gemensamt med två perioder av både våta och "torra" säsonger per år.

Utseende och habitat:

Hanen blir ca 35 cm och honor betydligt mindre, ca 20 cm.
När det gäller reptiler i allmänhet är det viktigt att försöka imitera deras vilda miljö så gott man kan. T. quadricornis är en mycket blyg art och bör förses med ett genomtänkt terrarium och bra ventilation, gärna en fikus att klättra på och gott om trollhassel. Givetvis är ett vattenfall en stor fördel eftersom kameleonten både kan dricka ur den och det höjer luftfuktigheten en aning. Desto mer klättermöjligheter och gömställen du ger kameleonten desto säkrare kommer den att känna sig. Precis som så många andra reptiler trivs även T. quadricornis individuellt och terrariet måste enligt Jordbruksverkets L80 vara:

Minsta tillåtna yta: 0,5 m²
Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning: 0,06 m²
Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning: 0,25 m2
Minsta höjd: 0,7 m

Ljus och fuktighet:

Terrariet ska vara väl upplyst med lysrör UVB-rör eller rör som kombineras med värme och UVB-strålning. Förutom UVB-lampor, är en solplats bra att ha där temperaturen når ca 30°C. (Personligen har jag på denna en stund då och då för att inte terrariet ska bli för varmt, plus att de har inget jätte behov av värmen i sig men den hjälper till vid matsmältningen) och ska du ha värmelampan på en längre period så se till att öka luftfuktigheten men som sagt en temperatur i terrariet på ca 24°C är det optimala i övrigt.

Eftersom luftfuktigheten ska vara relativt hög så fukta terrariet två gånger om dagen, morgon och kväll men inte så pass mycket att terrariet ständigt är blött hela dagen, utan det ska hinna torka tills det tillfälle när du fuktar igen.

Avel:

I naturen förekommer avel i allmänhet under regnperioden. Genom att variera intensiteten av fuktigheten under hela året, kan det vara möjligt att simulera en regnperiod och därigenom stimulera lekbeteendet.

Honan lägger mellan 5-12 ägg i genomsnitt, T. quadricornis är inte speciellt kräsna när det gäller äggläggningen, honan kan lägga äggen några cm under bottenmaterialet och täcka dem efteråt. Äggen kläcks efter 4-6 månader och bör ha mellan 21-24°C.

Inkubation har dock varit framgångsrik vid temperaturer så höga som 30°C, Dock rekommenderas lägre inkubationstemperaturer eftersom det tenderar att ge starkare avkommor i de flesta arter.

Nykläckta ungar kan hållas i enkla terrarium och bör vara försedda med bananflugor och andra små kryp som föda. Fuktigheten bör även här hållas på relativt höga nivåer och det är mycket viktigt att komma ihåg ventilationen. Nykläckta är särskilt känsliga för svamp och bakterieinfektioner, så luftflödet är viktigt!

Utfodring:

Oavsett ålder är det alltid bra att variera deras kost. I naturen kommer de konsumera många olika typer av insekter, men i fångenskap är de flesta djuren vanligtvis enbart matade med syrsor, vilket är långt ifrån en ideal kost. Jag försöker mata min T. quadricornis med en variation utav syrsor, gräshoppor, dubia och flugor.

Kom ihåg att det du matar dina foderdjur med även hamnar i magen på din kameleont!

Unga kameleonter bör matas dagligen med små insekter, medans de vuxna matas 4-5 gånger i veckan och ges de antal insekter det äter - ungefär 5-10 syrsor, 2-3 stora dubia eller 5-10 mjölmaskar, men gärna en blandning utav alla tidigare nämnda.

Det finns två grundläggande metoder att ge insekterna till din kameleont på. Det ena är att låta insekterna vara lösa i terrariet så kameleonten får jaga dom (dock har jag dem själv i en skål på en speciell utfodrings plats när jag åker bort och han ska äta under dagen för jag har varit med om att insekterna gärna drunknar i mitt vattenfall.. Skålen bör inte vara genomskinlig eftersom kameleonter har sin omtalade tunga de fångar födan med och kan lätt skadas om de gång på gång försöker fånga en insekt och bara träffar plasten om och om igen.

Lite senare när kameleonten med tiden förhoppningsvis blir lite tamare och mer utforskande utav sig kan du träna den med handmatning (vilket alltid imponerar på vännerna!). Men kom ihåg att pudra insekterna med vitaminer och kalk!!


Skrivet av: Robin HameFall